let op! Geld lenen kost geld.

Hogere huren,
(lagere lasten)

Ook de huursector is volop bezig met verduurzaming. Meestal op initiatief van de verhuurder, al kunnen ook huurders een beroep doen op Duurzaam Thuis. Erik van Wissen, teamleider vastgoed bij HEEMwonen, merkt dat huurders niet altijd om de maatregelen staan te springen, want vaak gaat hun huur nadien omhoog. Toch zijn ze na verduurzaming onder de streep goedkoper uit. Tijd voor een gesprek.

Bijna 30% van alle woningen in Nederland is in handen van woningcorporaties. Verduurzaming van hun woningaanbod heeft daarmee een behoorlijke impact op de weg naar een klimaatneutraal Nederland. Voor HEEMwonen reden genoeg om de woningportefeuille met duurzaamheidsmaatregelen als dak- en spouwmuurisolatie, dubbel glas en zonnepanelen aan te pakken. 

Warm jasje 

Voor al die maatregelen heeft HEEMwonen een meerjarenstrategie. Wanneer welk complex wordt aangepakt, en hoe ver de renovatie dan reikt, is van een hoop factoren afhankelijk. De leefbaarheid, de kwaliteit van de woningen en het huurniveau spelen bijvoorbeeld een rol, net als de vraag of de woningen in de toekomst misschien worden gesloopt. Afhankelijk van die informatie kiest de woningcorporatie voor uitgebreide verduurzaming of alleen de meest noodzakelijke maatregelen.

“We zorgen in ieder geval voor een goed warm jasje”

“Op het moment dat we gaan investeren, zorgen we in ieder geval voor een goed warm jasje”, zegt Erik. “Ook zonnepanelen zijn bijna standaard. Maar een warmtepomp bijvoorbeeld nog niet, omdat we daarbij soms de plannen van de gemeente nog afwachten.” Ook kunnen huurders zelf om maatregelen vragen, al kan de woningcorporatie niet altijd aan die wensen tegemoet komen. 

Gedeelde winst

“We hebben een strategie voor al onze woningen”, legt Erik uit. “Als wij over vijf jaar in een complex willen investeren, kan het tegenstrijdig zijn als huurders nu zelf graag iets willen. Stel een huurder wil spouwmuurisolatie. Dan moeten wij een natuurwaardeonderzoek doen. Dat bundelen we liever, want voor één woning is dat erg duur. Maar als huurders bijvoorbeeld dubbel glas willen en dat past in onze planning, dan doen we dat. Dan krijgen ze een kleine huurverhoging.”

Gaat HEEMwonen met een complex aan de slag, dan wordt er van te voren gekeken naar de verwachte besparing van gas en stroom. Die kan van gezin tot gezin anders zijn door verschillen in samenstelling en gebruik. Erik: “We vragen zelf de helft van het financiële voordeel. Dus als we verwachten dat een gezin na verduurzaming € 100,- per maand bespaart, vragen we € 50,- aan huurverhoging.” De rest van de besparing is voor de huurder. Nu, in dit voorbeeld, dus € 50,- per maand. 

Dik tevreden

Gezien de stijgende energiekosten loopt dat voordeel in de toekomst waarschijnlijk nog verder op. Toch zijn huurders niet altijd enthousiast over de plannen. “Uiteindelijk worden de woonlasten lager”, zegt Erik. “Dat is ook één van onze doelen, los van de regelgeving en onze eigen ambities rondom duurzaamheid. Alleen staan huurders daar zelf niet altijd bij stil. Je kunt wel uitleggen dat de woonlasten lager worden, maar de huur wordt duurder. Dat komt binnen.”

“Uiteindelijk worden de woonlasten lager. Alleen staan huurders daar zelf niet altijd bij stil”

Zijn de maatregelen eenmaal doorgevoerd, dan zijn de huurders over het algemeen dik tevreden. “Energiezuinigheid merken mensen in hun portemonnee”, vertelt Erik. “Het gros is heel positief.” Daarmee voldoet de woningcorporatie niet alleen aan de eisen omtrent verduurzaming, maar ook aan een bredere sociaal-maatschappelijke opgave. Fysieke ingrepen aan de woning bieden een mooie kans om even ‘achter de voordeur’ te komen. En juist huurders in een sociale huurwoning kunnen de besparing vaak goed gebruiken. 

Geen keuze

Erik komt niet vaak huurders tegen die uit eigen portemonnee grote maatregelen aan hun woning willen laten treffen, al kunnen ze voor financiering aankloppen bij Duurzaam Thuis. Toch zijn er altijd dingen die huurders zelf kunnen doen. Erik: “Zoals ledverlichting nemen, een waterbesparende douchekop, of de temperatuur een graadje lager zetten.” Erik: “We hebben ook energiecoaches in dienst: mochten er vragen zijn, dan kunnen die langskomen.” Ook ná verduurzaming, want soms is een energiezuinig huis in het gebruik nog even wennen. 

Intussen is HEEMwonen ‘serieus enthousiast dat we het doen en hoe we het doen’. Vaak is er een integraal programma voor de wijk, waarbij de investering in ‘stenen’ samengaat met aandacht voor zaken als eenzaamheid en laaggeletterdheid. Wat die investering de woningcorporatie zelf opleveren? Erik lacht: “Hopelijk tevreden huurders met lage woonlasten en toekomstbestendige woningen. Maar ook een portefeuille die past bij de vraag van de markt, zodat we goede woningen kunnen blijven leveren voor onze doelgroep. Verduurzaming is dan eigenlijk geen keuze meer.”

Inspiratie

“Dankzij de aanpassingen aan de woning kunnen we hier nog jaren blijven wonen”

Lees meer

Energiezuinig wonen in… een jaren ‘50 woning

Lees meer

Energiezuinig wonen in… een nieuwbouwwoning

Lees meer
Alle inspiratie