let op! Geld lenen kost geld.

Loont verduurzaming
(nu wel of niet?)

“Verduurzaming van je huis verdien je niet in 30 jaar terug”, kopte het NRC onlangs. Op 24 augustus publiceerde het PBL een rapport waarin staat dat de investering om je woning aardgasvrij en klimaatneutraal te maken, niet opweegt tegen de kosten. Dat vraagt om nuancering. Want ‘nul op de meter’ is niet de enige optie.

In het rapport hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en de Amsterdam School of Real Estate een duidelijk doel voor ogen. Ze rekenen met verduurzamingsstrategieën waarin bestaande woningen klimaatneutraal worden én van het gas af gaan. Daarvoor zijn vaak forse investeringen nodig. Maar het PBL legt de lat erg hoog, vindt energie-expert Arnold Mulder van ABN Amro in hetzelfde artikel. “Een iets minder ambitieus doel is in de praktijk vaak logischer, technisch eenvoudiger en veel goedkoper.”

Zuinigst of zuiniger?

De hoge ambitie van de onderzoekers heeft te maken met het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat in 2050 alle woningen van het gas afgekoppeld moeten zijn. Zonder subsidie, zeggen de onderzoekers van het PBL, is de energietransitie voorlopig niet woonlastenneutraal, laat staan rendabel te maken.

Leggen we de lat lager, dan ligt dat anders. Vaak is met minder ingrijpende maatregelen grote winst te behalen. Geen nul op de meter, maar wel een energierekening die aanmerkelijk lager is dan voorheen. Zoals bij Bart, die dankzij een aantal maatregelen netto (na aftrek van de kosten voor zijn lening) zo’n € 115,- per maand bespaart. Of Diana, voor wie het milieu én de besparing redenen waren om haar huis te verduurzamen. 

Maatwerk

Uiteindelijk blijft verduurzaming maatwerk, afhankelijk van onder meer je woning en je gezinssituatie. Voor gezinnen is de winst het grootst, omdat ze relatief veel energie en aardgas verbruiken. Woon je alleen, dan duurt het langer voor je investering is terugverdient. Maar ook dan is elke situatie anders. Duurzaam Thuis raadt daarom iedereen aan de online check te doen. Daarmee ontdek je welke maatregelen in jouw situatie het meeste opleveren. 

Link naar artikel in NRC

Link naar rapport PBL

Inspiratie

“Gewoon doen. Want het loont zich”

Lees meer

“Dankzij de aanpassingen aan de woning kunnen we hier nog jaren blijven wonen”

Lees meer

Tips voor snelle warmtewinst

Lees meer
Alle inspiratie