let op! Geld lenen kost geld.

Privacystatement

In de privacyverklaring van de Provincie Limburg kunt u lezen hoe de Provincie omgaat met uw persoonsgegevens. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verwerkt tevens uw persoonsgegevens om de lening aanvraag in behandeling te kunnen nemen. In het Privacyreglement van SVn kunt u lezen hoe SVn omgaat met uw persoonsgegevens, deze is te vinden op de website van SVn.

Bepaalde van uw persoonsgegevens verwerkt door de Provincie Limburg kunnen aan de Europese Investeringsbank (EIB), met zetel te 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg-Kirchberg (Groothertogdom Luxemburg) worden doorgegeven, zoals uw naam, voornaam, adresgegevens en gegevens verstrekt in het kader van de aanvraag voor een stimuleringslening tot financiering van een investeringsproject onder het Duurzaam Thuis Programma. Op basis van haar deelname aan de financiering van investeringsprojecten onder het Duurzaam Thuis Programma moet de EIB deze persoonsgegevens verwerken om aan haar wettelijke en institutionele verplichtingen dienaangaande te kunnen voldoen.
In het kader van de haar opgelegde verplichtingen kan de EIB deze persoonsgegevens ook doorgeven aan andere Europese instellingen, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie, het Europees Rekenhof en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) of de door hen aangeduide personen. De duur van bewaring van uw persoonsgegevens door de EIB zal de duur noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doelstellingen niet overschrijden. U kan uw recht van inzage, rectificatie, verwijdering van de persoonsgegevens, beperking en bezwaar tegen de door de EIB verrichte gegevensverwerking uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de EIB op het hiernavolgende e-mailadres: dataprotectionOfficer@eiti.org. U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door de EIB indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.